Metodios - Candidus et rubeus color hoc variatur in agro
MENU    MAIN TOPICS METODIOS    A brief history of Croatia    Croatian
A brief history of Croatia

  Concise encyclopedic article of 14 sentences about major events in political history of Croatia throughout 14 centuries, in 10 languages
      deu: German
      eng: English
      fra: French
      hrv: Croatian
       Croatian Latin
       Glagolitic
       Croatian Cyrillic
       Arabic
       Quadriscriptal (PDF)
      ita: Italian
      pol: Polish
      por: Portuguese
      rus: Russian
      spa: Spanish
      ukr: Ukrainian
  Terms of use
  CredentialsKratka povijest Hrvatske

Hrvatski je narod godine 626. podložio rimske pokrajine Dalmaciju, Panoniju i Ilirik te osnovao dvije neovisne kneževine koje je u Hrvatsko Kraljevstvo ujedinio njegov prvi kralj Tomislav, okrunjen 925. godine. Jadranska Hrvatska je, pored Franačkoga Kraljevstva, prva trajna i uređena država u Srednjoj Europi. Nakon izumiranja domaće dinastije Trpimirovića, Sabor (parlament) je za kraljeve Hrvatske izabirao vladare drugih država, stvarajući time personalnu uniju najprije Hrvatske i Ugarske (1102. – 1300. i 1307. – 1526.), a zatim Hrvatske i Austrije (1527. – 1918.). Kao predziđe kršćanske Europe između XV. i XVIII. stoljeća, Hrvatsko je Kraljevstvo bilo ključno za zaustavljanje daljnjeg prodora Osmanskoga Carstva na Zapad, dok je s druge strane Mletačka Republika zaposjela većinu hrvatske obale. Hrvatsko je Kraljevstvo sačuvalo svoju državnu suverenost posebnim položajem unutar Habsburške Monarhije sve do njezina raspada, 1918. godine.

Nakon što je godine 1918. prekinula državnopravne veze s Austrijom i Ugarskom, Hrvatska je bez suglasnosti Sabora uključena u novostvorenu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca (kasniju Kraljevinu Jugoslaviju). Time je Hrvatska prvi put stavljena u balkanski politički okvir te je nasilno prestala postojati kao država. Autonomna Banovina Hrvatska, uspostavljena sporazumom hrvatske oporbe i jugoslavenske Vlade 1939., trajala je do osovinskog razbijanja Jugoslavije, 1941. godine. Unatoč plebiscitarnoj podršci stanovništva prozapadnoj seljačko-demokratskoj koaliciji, Drugi je svjetski rat u Hrvatskoj vođen između dvaju radikalnih pokreta – ustaša pod pokroviteljstvom Osovine i komunista (partizana) na strani Saveznika, koja su oba proglasila svoju hrvatsku državu. Od 1945. godine Hrvatska je bila jedna od šest saveznih država komunističke Jugoslavije maršala Tita. Demokratski narodni pokret poznat kao Hrvatsko proljeće, za politička prava Hrvatske u Jugoslaviji, koji se 1967. suprotstavio nasilnom spajanju hrvatskoga jezika sa srpskim u srpskohrvatski, suzbio je jugoslavenski režim 1971. godine.

Slijedom demokratskih izbora 1990., Republika Hrvatska je 1991. godine proglasila neovisnost kao i većina država članica Jugoslavije. Koristeći bivšu saveznu vojsku i lokalne pobunjenike, Srbija i Crna Gora napale su 1991. Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu s ciljem zadržavanja osvojenih teritorija u krnjoj Jugoslaviji. Rat je završio 1995. godine pobjedom Hrvatske i oslobođenjem okupiranih područja, dok su istodobni saveznički hrvatsko-bošnjački uspjesi doveli do mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini. ■

External links
 Pacta conventa (1102): Agreement on election of Coloman Arpad as King of Croatia (Source: Jura Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, vol. I, Zagreb, 1862)

 Cetin Act (1 January 1527): Sabor Act on election of Ferdinand Habsburg as King of Croatia (Source: Jura Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, vol. II, Zagreb, 1862)

 Pragmatic Sanction (11 March 1712): Sabor Act No. VII/1712 on succession of the Croatian Crown for the Habsburg female line (Source: Jura Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, vol. II, Zagreb, 1862)

 Independence Act (25 June 1991): Sabor Constitutional Act on Sovereignty and Independence of the Republic of Croatia (Source: Official Gazette 31/1991)

 The situation in the occupied territories of Croatia (9 December 1994): Resolution of the General Assembly of the United Nations A/RES/49/43 (Source: UN)

 The situation in Bosnia and Herzegovina (8 November 1994): Resolution of the General Assembly of the United Nations A/RES/49/10 (Source: UN)


METODIOS A BRIEF HISTORY OF CROATIA
Home
News
About us
Croatian version
Croatian
• Latin
• Glagolitic
• Croatian Cyrillic
• Arabic
• 4 scripts (PDF)
German
English
French
Italian
Polish
Portuguese


Terms of use
Russian
Spanish
Ukrainian


Credentials
The content of this site is available under the Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.
The attribution requirement is waived for the text
A brief history of Croatia, in all languages. For details, see the Terms of use.